Nytt förenklat kösystem

Efter starka önskemål från många kunder i Södra skärgården om enklare och tydligare kösystem tog politikerna i höstas beslutet att vi ska förändra dagens system. 

Hur påverkas du som står i kö?

Förändringen gäller enbart de förhyrda platserna (tillståndsplatserna förblir en enda kö som i dag):

  • Köerna till Yttre Hamnen, Kallbadhuset och Rattgatan slås ihop och bildar en kö som gäller till alla tre områdena

  • För att göra det så rättvist som möjligt, för så många som möjligt utgår vi från ditt tidigaste anmälningsdatum, vilket ger ditt nya könummer. Ingen kommer alltså gå före någon i kön.

  • Det är inte längre möjligt att sätta upp sig i kön till förhyrd plats.

  • Du som har köplats till förhyrda idag behåller den. När du får ett erbjudande vill vi uppmärksamma dig på att om du då tackar nej lämnar du kön och kan inte sätta upp dig på nytt.

De allra flesta kunder köar idag till flera förhyrda områden.

Det är en av anledningarna till att antalet köplatser är så många. När vi slår samman köerna kan en kund bara ha en köplats till det nya förhyrda området som alltså inkluderar både Rattgatan, Kallbadhuset och Yttre hamnen.

Genom den här åtgärden kan ditt könummer bli annorlunda jämfört med i dag, eftersom vi strikt utgår från första anmälningsdatum.

Det nya kösystemet börjar att gälla under vecka 12 (16–20 mars). Fram till dess kan du fortfarande se dina nuvarande köplatser här på hemsidan under Min sida 
När det nya kösystemet börjar att gälla, släcks det gamla ner och då kan du endast se din nya köplats istället.