Vagnhallen utgår som bilparkering

Vagnhallen utgår bilparkering och blir i stället parkering för cykel, mc och moped. 

Uppdaterat 2021-04-01:

Idag invigdes cykel- och MC-parkeringen i Vagnhallen. Kön är öppen för dig som bor i Södra skärgården. Du ansöker på Min sida.

Uppdaterat 2020-09-10: 

Bolaget har godkänt en plan för hur renoveringen av Vagnhallen ska gå till och också stämt av detta med fastighetskontoret som vi arrenderar av. Frågan måste hanteras varsamt då byggnaden är K-märkt, vilket också gör att det tar lite tid att komma igång.

Vi vet att cykelparkering är en efterfrågad tjänst och vår förhoppning är att arbetet ska bli klar under hösten. Så fort vi fått alla detaljer på plats kommer vi att uppdatera hemsidan med all information och där beskriver vi då hur man ställer sig i kö.

I enlighet med det politiska beslutet utgår Vagnhallen som bilparkering. Det finns flera anledningar till det här beslutet.

Det finns bland annat ett mycket starkt önskemål från kunder i Södra skärgården om låst cykel- och mc-parkering. Vagnhallen är lämplig för det ändamålet och kan på så sätt vara till nytta för betydligt fler än i dag.