Vagnhallen utgår som bilparkering

Cykel- och mc-parkering i Vagnhallen

Vagnhallen utgår som bilparkering och kunderna som berörs direkt av detta har fått separat information. 

Anledningen till att den läggs ner är bland annat att det finns ett mycket starkt önskemål från kunder i Södra skärgården om låst cykel- och mc-parkering. Vagnhallen är lämplig för det ändamålet och kan på så sätt vara till nytta för betydligt fler än i dag.

De kunder som i dag står i Vagnhallen kommer att få erbjudande om en annan förhyrd plats på parkeringsområdet Kallbadhuset.