Frågor och svar
Hitta parkering

P-hus Burggrevegatan

Lediga platser:
 5
Max pris:
 1680 kr/p-plats inkl. moms
Min pris:
 0 kr/p-plats inkl. moms
Elladdning:
 12 platser totalt i anläggning
Läs om elladdning på parkeringstillstånd

P-hus Burggrevegatan

Elladdning Natt (Elladdning Natt, P-hus Burggrevegatan avgiftsplatser med laddare)

Detta parkeringstillstånd gäller på flera områden, se giltighetsbilagan
Typ:
 P-tillstånd
Pris:
 0 kr / månad inkl. moms per tillstånd
Antal platser:
 801
Lediga platser:
 20
Kö:
 3
Tidigaste tillträdelsedatum:
2023-10-01

Obs! Gäller Må-Fr 18-24. Må-Fr 00-08. Lö 18-24. Lö 00-09. Sö 18-24. Sö 00-09.
Elladdning natt - Gäller endast laddbara fordon på laddplatser enligt giltighetsbilaga. Gäller endast för dig som är folkbokförd i Göteborgs kommun.

P-hus Burggrevegatan

Typ:
 P-tillstånd
Pris:
 1680 kr / månad inkl. moms per tillstånd
Antal platser:
 104
Lediga platser:
 5
Kö:
 3
Tidigaste tillträdelsedatum:
2023-10-01

Obs! Gäller alla dagar 00-24.
Gäller på platser ute och inne i p-huset skyltsatta med P-tillstånd erfordras