Frågor och svar
Hitta parkering

P-hus Lindholmen

Lediga platser:
 209
Max pris:
 1530 kr/p-plats inkl. moms
Min pris:
 0 kr/p-plats inkl. moms
Elladdning:
 36 platser totalt i anläggning
Läs om elladdning på parkeringstillstånd

P-hus Lindholmen

Elladdning Natt (Elladdning Natt, P-hus Lindholmen avgiftsplatser med laddare)

Detta parkeringstillstånd gäller på flera områden, se giltighetsbilagan
Typ:
 P-tillstånd
Pris:
 0 kr / månad inkl. moms per tillstånd
Antal platser:
 801
Lediga platser:
 20
Kö:
 3
Tidigaste tillträdelsedatum:
Omgående

Obs! Gäller Må-Fr 18-24. Må-Fr 00-08. Lö 18-24. Lö 00-09. Sö 18-24. Sö 00-09.
Elladdning natt - Gäller endast laddbara fordon på laddplatser enligt giltighetsbilaga. Gäller endast för dig som är folkbokförd i Göteborgs kommun.

P-hus Lindholmen dygn

Typ:
 P-tillstånd
Pris:
 1530 kr / månad inkl. moms per tillstånd
Antal platser:
 299
Lediga platser:
 209
Kö:
 0
Tidigaste tillträdelsedatum:
Omgående

Obs! Gäller alla dagar 00-24.
Tillståndet gäller på plan 3-4 och del av plan 5.