Hitta parkering

Polstjärnegatan

Lediga platser:
 33
Max pris:
 800 kr/p-plats inkl. moms
Min pris:
 400 kr/p-plats inkl. moms

Obs! Nytt pris fr.o.m 2020-01-01 (se nedan)

Delområden - Polstjärnegatan

Polstjärnegatan

Typ:
 P-tillstånd
Pris:
 400 kr / månad inkl. moms per dekal/tillstånd
Antal platser:
 50
Lediga platser:
 33
Kö:
 0
Tidigaste tillträdelsedatum:
Omgående

Obs! Nytt pris fr.o.m 2020-01-01 (420 kr / månad inkl. moms per dekal/tillstånd)
Gäller alla dagar 00-24.
Tillståndet gäller på avgiftsbelagda platser

Lindholmen (Polstjärnegatan - Gäller på avgiftsbelagda platser)

Detta parkeringstillstånd gäller på flera områden, se giltighetsbilagan
Typ:
 P-tillstånd
Pris:
 800 kr / månad inkl. moms per dekal/tillstånd
Antal platser:
 1759
Lediga platser:
 582
Kö:
 0
Tidigaste tillträdelsedatum:
Omgående

Obs! Nytt pris fr.o.m 2020-01-01 (900 kr / månad inkl. moms per dekal/tillstånd)
Gäller alla dagar 00-24.