Frågor och svar
Hitta parkering

Sannegårdshamnen

Lediga platser:
 39
Max pris:
 1050 kr/p-plats inkl. moms
Min pris:
 1050 kr/p-plats inkl. moms

Sannegårdshamnen

Sannegårdshamnen P8

Typ:
 P-tillstånd
Pris:
 1050 kr / månad inkl. moms per tillstånd
Antal platser:
 94
Lediga platser:
 39
Kö:
 0
Tidigaste tillträdelsedatum:
Omgående

Obs! Gäller alla dagar 00-24.