Frågor och svar
Hitta parkering

Valhalla

Lediga platser:
 20
Max pris:
 0 kr/p-plats inkl. moms
Min pris:
 0 kr/p-plats inkl. moms
Elladdning:
 54 platser totalt i anläggning
Läs om elladdning på parkeringstillstånd

Valhalla

Elladdning Natt (Elladdning Natt, Valhalla avgiftsplatser med laddare)

Detta parkeringstillstånd gäller på flera områden, se giltighetsbilagan
Typ:
 P-tillstånd
Pris:
 0 kr / månad inkl. moms per tillstånd
Antal platser:
 801
Lediga platser:
 20
Kö:
 3

Obs! Gäller Må-Fr 18-24. Må-Fr 00-08. Lö 18-24. Lö 00-09. Sö 18-24. Sö 00-09.
Elladdning natt - Gäller endast laddbara fordon på laddplatser enligt giltighetsbilaga. Gäller endast för dig som är folkbokförd i Göteborgs kommun.