Kvilles Lådcykelpool upphör

Från 1 oktober 2021 kan du inte längre boka en lådcykel från Kvilles lådcykelpool. Vi har utvärderat pilotprojektet och på grund av för låg nyttjandegrad väljer vi att avsluta det.