Tillgänglighetsredogörelse

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Innehållet ska vara lätt att läsa och förstå. Du ska kunna ta del av innehållet och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För parkeringgoteborg.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för parkeringgoteborg.se

Tillgänglighetsredogörelse för appen Parkering Göteborg