2022-11-18

Integritetspolicy för din trygghet

Du som kund kan känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I integritetspolicyn beskriver vi hur vi jobbar för din säkerhet. Här får du också information om vilka rättigheter du har kopplat till dataskyddsförordningen.

I maj 2018 kom det en ny dataskyddsförordning, GDPR, som ersatte personuppgiftslagen. Som en följd av detta har vi på Göteborgs Stads Parkering tagit fram en integritetspolicy. Du hittar den via länken nedan. Längre ner på sidan kan du också läsa specifikt om kamerabevakning på våra anläggningar.

Integritetspolicy.pdf

Privacy policy.pdf

Personuppgiftsbehandlingar.pdf

Rätt till tillgång: 

Blankett begäran om registerutdrag eller begäran om radering.pdf

Request for register extract or request to delete data.pdf

Kamerabevakning

Vi på Göteborgs Stads Parkering kamerabevakar vissa av våra parkeringshus och markparkeringar. Vilka parkeringar som kamerabevakas framgår tydligt av skyltar på platsen.

Syftet med kamerabevakning är att förebygga och förhindra brott. Kamerorna finns alltså där för att du ska känna dig trygg med att parkera på våra anläggningar.

Kamerabevakning ska alltid ske på så kallad rättslig grund. I vårt fall är den rättsliga grunden allmänt intresse. Bevakning sker kontinuerligt och filmerna sparas i maximalt 30 dagar.

Du kan alltid höra av dig till oss om du har frågor om vår kamerabevakning. I första hand kontaktar du Göteborgs Stads Parkering, kundtjanst@parkeringgoteborg.se eller 031-774 37 00. Du kan också ställa frågor till Göteborgs Stads dataskyddsombud, som du når via mejl, dso@intraservice.goteborg.se. Vill du veta mer om kamerabevakning generellt så kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), imy@imy.se.