2019-11-20

GDPR - ny integritetspolicy för din trygghet

Du som kund kan känna dig trygg med hur vi hanterar din personuppgifter. I integritetspolicyn beskriver vi hur vi jobbar för din säkerhet. I vår integritetspolicy får du också information om hur du kan radera dina uppgifter och vilka konsekvenser det får.

Ny dataskyddsförordning

I maj 2018 kom det en ny dataskyddsförordning, GDPR, som ersatte personuppgiftslagen - därför har vi på Göteborgs Stads Parkering tagit fram en integritetspolicy.

Integritetspolicy 20220629.pdf

Privacy policy 20220629.pdf

Personuppgiftsbehandlingar 20210420.pdf

Rätt till tillgång: 

Blankett begäran om registerutdrag eller begäran om radering.pdf

Request for register extract or request to delete data.pdf

Den här integritetspolicyn gäller från och med 20210422 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn.