Om oss och vårt uppdrag

Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi arbetar med att skapa en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad för göteborgare och besökare till staden.

Vi förvaltar parkeringsplatser, äger parkeringshus och erbjuder smarta, trygga, säkra och bekväma lösningar för både privat- och företagskunder. Vårt uppdrag är att främja Göteborgs utveckling genom samverkan, kundfokus och att tänka nytt.

Vi tillhör koncernen Lokaler inom Göteborgs Stadshus AB som består av koncernmodern Higab, Älvstranden Utveckling samt GöteborgsLokaler. Bolaget omfattas av de styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och de planerande nämnderna.

Vi arbetar för att skapa en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad för de som bor och arbetar här, men också för de som tillfälligt besöker oss.

Du kanske känner oss under namnet Parkering Göteborg?

Det är inte så konstigt. Det är nämligen namnet på det varumärke som möter dig som parkerande kund. Parkering Göteborg samordnar parkering, kommunalägd eller via våra affärspartner, vilket innebär att vi i dag hanterar drygt 71 000 parkeringar. Med våra smarta, trygga och enkla lösningar förenklar vi resandet och bidrar till att skapa en mer tillgänglig stad. 

Vår vision

En motor för hållbar mobilitet

Med det menar vi att en stad bara kan vara hållbar om människorna där upplever att de har förutsättningar att skapa sig en meningsfull tillvaro. För oss är social hållbarhet målet, ekonomi är medlet och ekologin sätter gränserna.

Vårt bidrag till en hållbar stad handlar därför i första hand om att medverka till att så många som möjligt har en fungerande vardag genom att staden upplevs som tillgänglig och attraktiv. En god tillgänglighet till staden är också viktig för besöksnäring, handel och verksamheter vilket påverkar stadens ekonomi och dess möjligheter till en hållbar tillväxt.

Vår affärsidé

Vi ska aktivt bidra till Göteborgs utveckling genom att skapa attraktiva mobilitetslösningar som medverkar till hållbara resvanor.

Med det menar vi att parkering är en central del inom hållbar mobilitet och vi är, i samverkan med andra aktörer, med och skapar attraktiva mobilitetslösningar som på en övergripande strukturell nivå stödjer en långsiktig och hållbar stadsutveckling

Vårt ägardirektiv

För oss är parkering långt mer än bara linjer och asfalt.

Göteborgs Stads Parkering ska med sin parkeringsverksamhet främja långsiktigt hållbar  utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt och stärka stadsutvecklingen. Det har kommunfullmäktige tagit beslut om och skrivit in i bolagets ägardirektiv. Bolaget vill därför vara en motor i arbetet med hållbar mobilitet i Göteborg.

Ägardirektivet från 2018 slår fast att bolaget ”genom ett aktivt agerande inom  parkeringsverksamheten” ska ”vara en aktör i syfte att stärka stadsutvecklingen och  Göteborgs roll som regioncentrum".