Frågor och svar

Välkommen till oss på Göteborgs Stads Parkering

Det här är Göteborgs Stads Parkering

Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi är stadens experter på parkeringslösningar, och arbetar för att skapa en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad.

Hos oss jobbar experter inom vitt skilda områden, och vi samarbetar med många andra aktörer för att erbjuda smarta parkeringslösningar för dig som bor eller vistas i staden.

Vi är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad och vi har idag cirka 100 medarbetare. Tillsammans med Higab och Älvstranden Utveckling ingår vi i område Lokaler i koncernen Göteborgs Stadshus AB. 

För oss är hållbarhet en helhet med tre dimensioner. Social hållbarhet är målet. Ekonomisk hållbarhet är medlet. Den ekologiska hållbarheten sätter ramarna och ställer krav på vår verksamhet, så att den inte gör onödigt stort klimatavtryck.

Göteborg växer och utvecklas. Under kommande decennier genomförs många stora projekt - allt från Västlänken och Skeppsbron till bostäder, kontor och handel i Frihamnen, på Masthuggskajen och vid Centralen. Det innebär att nya behov av parkering behöver tillgodoses.

Medarbetarna är det viktigaste vi har. Vi vill ha en arbetsplats där alla bidrar till hela verksamheten, utifrån sin unika kompetens och erfarenhet. Vill du vara med?