Om oss

Parkeringsbolaget bidrar aktivt till Göteborgs utveckling. Vi erbjuder hållbara parkerings- och mobilitetslösningar och arbetar för att främja nya resvanor. Utmaningen är att skapa en god ekonomi på lång sikt, för att kunna genomföra de nya parkeringsprojekten som Göteborg behöver för att skapa en hållbar stad öppen för världen.

Parkeringsbolaget erbjuder olika parkerings- och mobilitetstjänster. Vi har avgiftsbelagda besöksplatser, hyr ut parkeringsplatser, underhåller och bygger parkeringsanläggningar. Tillsammans med övriga kommunala förvaltningar och bolag samordnar vi kommunal parkering för att du som kund ska erbjudas en enhetlig tjänst oberoende av var du parkerar i Göteborg. Vi förvaltar parkeringsplatser och äger parkeringshus. De mest kända är Heden, Focushuset och Lorensbergs parkeringshus.

Ägarens direktiv
”Kommunen vill genom sitt ägande ha en tydlig och aktiv roll på parkeringsmarknaden för att främja Göteborgs utveckling. Göteborgs Stads Parkerings AB ska genom ett aktivt agerande inom parkeringsverksamheten vara en aktör i syfte att stärka stadsutvecklingen och Göteborgs roll som regioncentrum. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med stadens parkeringspolicy och på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt.”

Vår vision
En motor för hållbar mobilitet i Göteborg

Vår verksamhetsidé
Vi ska aktivt bidra till Göteborgs utveckling genom att skapa attraktiva mobilitetslösningar som medverkar till hållbara resvanor.