Nya parkeringar

Göteborgsregionen växer och utvecklas. Under kommande decennier genomförs många stora projekt - allt från Västlänken och Skeppsbron till bostäder, kontor och handel i Frihamnen, på Masthuggskajen och vid Centralen. Det innebär att nya behov av parkering behöver tillgodoses.

Placering av parkering är en viktig faktor för att få den stad vi vill ha.

Genom att samordna olika parkeringsbehov ges möjligheter till samnyttjande, vilket bidrar till en effektiv markanvändning. Parkeringsanläggningar integrerade i annan bebyggelse kan bidra till en god stadsmiljö, och genom att placera parkeringar i närhet av exempelvis knutpunkter för kollektivtrafik kan vi stötta i ett hållbart resval.

Göteborgs Stads Parkering bidrar i stadens planeringsprocess med kunskap och kompetens om parkering. Ökad digitalisering av våra erbjudanden ger oss också ökade insikter om bilisternas behov. Med vår kunskap i bagaget kan vi bidra till såväl långsiktiga som tillfälliga smarta, yteffektiva och hållbara parkeringslösningar som är viktiga pusselbitar när staden utvecklas.

I vänstermenyn hittar du information om några av de projekt där vi har ansvar för att lösa hela eller delar av behovet av parkering.

Vill du läsa om alla projekten kan du göra det på Göteborgs Stads webbplats.