Vad vi gör

Göteborgs Stads Parkering verkar i en omvärld där hållbarhet är i fokus. Samhällstrender som urbanisering och digitalisering påverkar också staden, oss och människors behov av att transportera sig.

Göteborg växer och förtätas. Kraven på effektivt ytanvändande och effektiva transportsystem ökar i samma takt. Stadens politiska ledning och göteborgarna förväntar sig en hållbar stadsutveckling som också stödjer omställningen mot ett mer hållbart resande.

För Göteborgs Stads Parkerings del innebär det till viss del nya utmaningar. Stadens begränsade ytor ska rymma fler funktioner. Genom att förlägga parkering i närheten av kollektivtrafikens knutpunkter kan vi göra det enklare för dig att parkera bilen och välja ett annat färdsätt sista biten till målpunkten. På så sätt främjar vi ett hållbart resval. En viktig hållbarhetsfråga för oss är naturligtvis också tillgång till elladdning för en snabbt växande elbilsflotta. Vi vill att alla ska känna sig trygga med att byta till en elbil.

Sammantaget betyder detta att det idag är betydligt viktigare för oss att hålla oss uppdaterade och veta vad människor vill ha och behöver, än att fokusera på de vita strecken på asfalten. Det blir också allt viktigare att hänga med i teknikutvecklingen för att kunna erbjuda relevanta tjänster såväl som information som är lättillgänglig, tillförlitlig och uppdaterad.

En bransch i förändring

Det sker en ständig utveckling av nya lösningar för att transportera människor och produkter. Bilpooler har blivit vanligare – idag har vi åtta bilpoolsföretag som kunder hos oss, med nästan 670 p-platser på cirka 70 ställen runt om i staden. Allt fler väljer också att cykla eller använda elsparkcyklar. Ju bättre kollektivtrafiken fungerar, desto fler lockas också att använda den. Vi samarbetar med stadens andra aktörer för att underlätta resan oavsett vilket färdmedel du använder.

Ett annat spännande exempel på utveckling är de självkörande bilarna, som inom en snar framtid spås rulla på våra gator. Om självkörande bilar kan samägas, kan de vara i rörelse en betydligt större del av tiden än dagens bilar. Det kommer att påverka behovet av parkeringslösningar.

Smarta parkeringslösningar för en attraktiv stad

Under 2022 tog vi på Göteborgs Stads Parkering fram en ny vision: Vi erbjuder smarta parkeringslösningar för en attraktiv stad. Vi har också värdeord och förhållningssätt som hjälper oss att navigera i vårt arbete, idag och framåt. Du hittar dem här.

Vårt varumärke: Parkering Göteborg

Med varumärket Parkering Göteborg, ett paraply under vilket vi samsas med andra aktörer i staden, möter vi den parkerande kunden. Parkering Göteborg samordnar parkering oavsett om den är kommunalägd eller ägd av andra samarbetsparters. Totalt hanterar vi cirka 70 000 parkeringar, och vi jobbar ständigt med att det ska vara enkelt att hitta och betala parkering i trygga och säkra anläggningar. I snitt hanterar vi över 49 000 besöksparkeringar per dag, och hade i början av 2024 nära 12 000 fasta kunder som tillsammans hade cirka 26 500 avtal om parkering hos oss.