Vision, värdeord och förhållningssätt

Vi vill vara bra på att attrahera, utveckla och få redan anställda medarbetare att vilja vara kvar.

Vi har en attraktiv arbetsplats som plockar fram det bästa ur alla och chefer som ser varje medarbetares fulla potential och tar tillvara den kunskap som finns. Vi vill lära oss av våra erfarenheter, och att alla ska bidra till förbättringar genom nyfikenhet och kreativitet. Genom att involvera medarbetarna bygger vi engagemang. Det ökar också förståelsen för vad bolaget prioriterar och varför.

Ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare är att erbjuda en tydlig och gemensam bild av arbetet framåt. Därför har vi en plattform som består av vision, värdeord och förhållningssätt.

Vår vision

Vi på Göteborgs Stads Parkering arbetade under 2022 fram en ny vision. Den lyder: Vi erbjuder smarta parkeringslösningar för en attraktiv stad.

Våra värdeord

Vi har även tagit fram fyra värdeord tillsammans med våra medarbetare. Värdeorden ska beskriva hur vi arbetar. De är: Engagemang, kundfokus, enkelt och smart.

En del av Göteborgs Stad

Vi är en del av staden. Det är vi stolta över. Stadens förhållningssätt är också våra och vi arbetar utifrån dem:

Vi bryr oss.

Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för.

Vi arbetar tillsammans.

Vi tänker nytt.

Göteborgs Stad har dessutom ett huvudbudskap: Hållbar stad – öppen för världen.