Kontrollavgift

Om du parkerar fel kan du få en kontrollavgift eller en parkeringsanmärkning. Det är var du stått parkerad som avgör vilken typ det är samt vilka lagar som gäller för inbetalning och invändning. 

Kontrollavgift

En kontrollavgift utfärdas på tomtmark, t.ex. i parkeringhus och regleras av Lagen om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering (LKOP). 

Står det Göteborgs Stads Parkering på "den gula lappen" är det en kontrollavgift och den ska då betalas inom 10 dagar från utskriftsdatum.

Vill du invända mot en kontrollavgift?

Om du vill invända mot en kontrollavgift utfärdad av Göteborgs Stads Parkering behöver du göra det skriftligen.

OBS! Du ska inte betala kontrollavgiften innan du invänder, eller har fått svar på din invändan, (till skillnad från att invända mot en parkeringsanmärkning, se nedan).

OBS! Ange debiteringsnummer på kontrollavgiften, bilens registreringsnummer samt namn och adress på den som gör invändningen.

 Formulär för invändan mot kontrollavgift.

Parkeringsanmärkning

Om du parkerat fel på gatumark, vilket även kallas för allmän plats kan du få en parkeringsanmärkning. Då står det i stället Stadsmiljöförvaltningen på den "gula lappen".

OBS! Vill du invända mot en parkeringsanmärkning måste du betala den först och sedan vända dig till polisen. På baksidan av parkeringsanmärkningen står det hur du ska göra.

Vanligaste orsaker till kontrollavgift eller parkeringsanmärkning

Skyltsättningen där du parkerar informerar om gällande parkeringsregler. De vanligaste överträdelserna som orsakar kontrollavgift är:

  • Inte betalat avgift eller inte betalat tillräckligt för den parkeringstid som nyttjas.
  • Ingen synlig biljett i vindrutan på grund av att den legat felvänd eller blåst iväg på grund av vinddrag.
  • Inget giltigt parkeringstillstånd för en plats som är förhyrd eller där särskilt tillstånd erfordras.
  • Parkerat bilen där parkeringsförbud råder.

Du hittar mer information under Frågor och svar om kontrollavgift och parkeringsanmärkning

Göteborgs Stads Parkering följer Svenska Parkeringsföreningens etiska regler. Du kan läsa mer på Svenska parkeringsföreningens regler på svepark.se