Kontrollavgift

Om du parkerar fel kan du få en kontrollavgift. Du ska vända dig till oss på Parkering Göteborg om det står Göteborgs Stads Parkerings AB och våra kontaktuppgifter på kontrollavgiften. 

En kontrollavgift kan utfärdas på tomtmark, t ex i parkeringhus och regleras av Lagen om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering (LKOP). Kontrollavgiften ska betalas inom 10 dagar från utskriftsdatum om du inte invänder mot kontrollavgiften.

Om det istället står Trafikkontoret på lappen, har du fått en parkeringsanmärkning. För att invända mot en parkeringsanmärkning måste du betala den först och sedan vända dig till polisen. På baksidan av parkeringsanmärkningen står hur du ska göra.

Skyltsättningen där du parkerar informerar om gällande parkeringsregler. De vanligaste överträdelserna som orsakar kontrollavgift är:

  • Inte betalat avgift eller inte betalat tillräckligt för den parkeringstid som nyttjas.
  • Ingen synlig biljett i vindrutan på grund av att den legat felvänd eller blåst iväg på grund av vinddrag.
  • Inget giltigt parkeringstillstånd för en plats som är förhyrd eller där särskilt tillstånd erfordras.
  • Parkerat bilen där parkeringsförbud råder.

Vi följer Svenska Parkeringsföreningens etiska regler. Läs mer på www.svepark.se