Så här sätter vi våra priser

Göteborg utvecklas och förändras. Vår prissättning ska ligga till grund för en långsiktig tillgänglighet i staden.

Bakgrund: På väg mot en grön och nära storstad

Göteborg växer så det knakar! Fram till 2035 får vi 150 000 nya invånare. Det innebär samtidigt att ett stort antal parkeringsplatser i city försvinner, eftersom marken behövs till exempelvis bostäder och handel. 

Vi ska bidra till att staden är tillgänglig - även under byggtid. Den markparkering som hittills har gjort att vi har kunnat tillgodose en god tillgänglighet försvinner när Göteborg växer och förtätas. För att kunna behålla en god tillgänglighet i hela staden ersätter vi markparkering med nya lösningar som passar dagens och morgondagens behov.

Vår modell för prissättning

  • Staden delas in i olika geografiska områden och priserna sätts utifrån principen ”ju mer centralt - desto högre pris”. Gränserna mellan olika områden påverkas och förändras i takt med stadsutvecklingen.

  • Priset på parkeringsavtal utgår ifrån en grundprislista och därutöver tillkommer priset på tilläggstjänster.

  • Priset på tilläggstjänster kan vara fasta eller i procent av grundprislistan.

  • Parkeringsområden där avtalspriset ligger för lågt i pris jämfört med andra likvärdiga platser i närheten harmoniseras med årliga prisjusteringar.

  • Priser för besökstaxa sätts med samma princip som för abonnemangsparkering. En gång om året gör vi en översyn av våra besökstaxor för att se till att jämförbara parkeringar inom ett och samma område ligger på likvärdiga nivåer.

  • I samband med budget tar styrelsen beslut om prisjusteringarna inför kommande år. Nya priser gäller från den 1 januari.

 Grundstenar i modellen för prissättning

  • Modellen för prissättning av tillstånd och förhyrd plats är uppbyggd i 13 prisklasser, den är från 530 kronor upp till 1 680 kronor per månad, som är grundpriset på avtalet. Grundpriset motsvarar ett tillstånd utomhus.

  • Kostnaden för tilläggstjänster, till exempel inomhus, låst eller fast plats  tillkommer från en separat prislista. Prislista tilläggstjänster.pdf
  • Grundpriset summerat med dina tilläggstjänster bildar ditt totala pris.

Elladdning - översikt marknad och priser

Här kan du läsa mer om priser för elladdning.