Abonnemangs-parkering

Som privatkund hos Parkering Göteborg finns det två abonnemangslösningar för motorfordon som du kan ta del av, tillståndsparkering och förhyrd plats. Det vanligaste är att köpa tillståndsparkering som gäller för området som du vill parkera på. 

Med tillståndsparkering parkerar du på valfri ledig plats inom området det gäller för. Du samnyttjar helt enkelt platserna i ett område med andra parkeringskunder till skillnad från en förhyrd plats, som innebär att du hyr en egen numrerad plats. Numera har vi mycket få områden kvar där vi erbjuder nya kunder förhyrd plats. Vi rekommenderar i stället tillståndsparkering som ofta blir billigare.

Du vet väl att du också kan köpa cykelparkering som en abonnemangstjänst? Läs mer om hur det fungerar genom att klicka dig vidare i menyn till vänster.