Vill du också bidra till en mer hållbar stad?

Läs mer här

Nu behöver förstärka vår byggavdelning med en projektledare. Är det kanske du som blir vår nästa kollega?

Vi är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad som vill att vi ska ha en aktiv roll i att främja stadens utveckling och stärka Göteborg som regioncentrum. Vår verksamhet ska bidra till att skapa en hållbar utveckling för staden - på både lång och kort sikt.

Även om vi behöver förändra våra resvanor är bilen fortfarande viktig för många för att få ihop vardagslivet. Vi är allt från systemvetare och IT-tekniker till stadsutvecklare och kommunikatörer som jobbar tillsammans för att skapa en stad tillgänglig för alla - oavsett färdmedel.

Parkering Göteborg syftar till att så många som möjligt ska kunna använda kommunens parkeringsplatser. Det är särskilt viktigt i en stad som växer så det knakar! Vi erbjuder en mängd olika tjänster för att så många som möjligt ska uppleva staden som tillgänglig.

För att vi ska kunna bidra på lång och kort sikt till att skapa den tillgängliga och hållbara stad vi alla vill ha, behöver vi delta i olika samarbeten. Det är förstås svårt att sia om vilka morgondagens behov blir. Icke desto mindre är det precis det vi behöver göra!

Olika perspektiv ger smartare lösningar - därför är vi måna om att lyssna på och jobba tillsammans med dem som kanske inte alltid är bolagens förstaval. Dialog med både ungdomar och seniorer och samarbete med nyanlända är två lyckade exempel.