Vill du överlåta din parkering?

Ett avtal om parkering hos oss, kan överlåtas mellan gifta makar och registrerade partners som är skrivna på samma adress. Överlåtelse inom företag får ske om den nya avtalsparten helt eller delvis inträder i de ursprungliga avtalsparternas ställe. Överlåtelsen ska i förväg godkännas och överlåtelseavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av berörda parter. Läs mer i våra Allmänna villkor.

 

BEFINTLIG AVTALSPART
ÖNSKAD NY AVTALSPART