Vill du överlåta din parkering?

Ett avtal om parkering hos oss, kan överlåtas mellan gifta makar eller registrerade partners som är skrivna på samma adress. För företag måste det vara moder- eller dotterbolag. Överlåtelsen blir endast giltig om alla uppgifter är ifyllda.

BEFINTLIG AVTALSPART
ÖNSKAD NY AVTALSPART