Organisation - ledning och styrelse

Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad och vi har idag cirka 100 medarbetare. 

Vill du nå oss? Börja med kundtjänst

Kontakta oss på telefonnummer 031-774 37 00 eller maila  till kundtjanst@parkeringgoteborg.se.

Organisation

Tillsammans med Higab och Älvstranden Utveckling ingår vi i område Lokaler i koncernen Göteborgs Stadshus AB. Vår verksamhet styrs av ett ägardirektiv från kommunfullmäktige och genom stadens parkeringspolicy. Styrelsen utses av kommunfullmäktige och väljs vid årsstämman.

Företagsledning

Du når vår ledningsgrupp genom e-post: fornamn.efternamn@p-bolaget.goteborg.se

   
Kristina Rejare
VD
031- 774 37 71

Daniel Sandström
Chef Marknad och Affärsutveckling
031-774 37 06

   
Mia Malmstedt
Chef Kommunikation
031 - 774 37 93

Katharina Sandström
Chef Ekonomi
031 - 774 37 52
   
Stefan Alexandersson
Chef HR
031 - 774 37 81

Peter Nielsen
Chef IT
031 - 774 37 51

   

Monika Jukic
Bolagsjurist
031 - 774 37 69

Dag Eliasson
Chef Stab och Inköp
031 - 774 37 43

   

Emir Slavotic 
Chef Fastighet och Parkeringsservice
031-774 37 98

Carl Engström
Chef Projektportfölj
031-774 37 46

Styrelse

Vår styrelse består av sju ledamöter och tre suppleanter. Du når dem genom e-post: fornamn.efternamn@p-bolaget.goteborg.se

Här hittar du handlingar och protokoll

Ordinarie styrelseledamöter

   
Parisa Rezaeivar
Ordförande (s)
Gertrud Ingelman
Förste vice ordförande (v)
   
Margareta Broang
Andre vice ordförande (m)
Peter Lintin-Wold
(l)
   
Jonas Forslind
(s)
Nina Kiani Janson
(s)
   
Samuel Bråse
(kd)
 

Suppleanter

   
Linnea Fhager Karlsson
(mp)
Gustaf Göthberg
(m)
   
Gus Kaage
(v)