Samarbeten och samverkan: Tillsammans blir vi bättre

För att lyckas i vårt uppdrag behöver vi samarbeta med andra. Vi har nära samverkan med såväl kunder som andra aktörer, både kommunala och privata. Att arbeta tillsammans blir allt viktigare för att möta kundernas och stadens behov.

Vi utgår från ett systemperspektiv, där parkering är en av många viktiga komponenter. Tillsammans med andra vill vi skapa smarta tjänster och erbjudanden som underlättar vardagen och främjar ett hållbart resande. För ett är säkert: vår stad kommer att se annorlunda ut imorgon jämfört med idag, och exakt hur den förändras kan ingen enskild aktör veta.

Genom samarbeten skapar vi en tillgänglig, attraktiv stad

Vi samarbetar med flera aktörer för att öka det hållbara resandet och främja stadsutvecklingen. Några av de vi samarbetar allra mest med är Västtrafik, Göteborg Energi, stadsmiljöförvaltningen och Göteborgs Stads Leasing. Under det gemensamma varumärket Parkering Göteborg möter stadens olika aktörer kunden i frågor som gäller parkering.

Affärspartners: samordnad parkering

Tillsammans med våra affärspartners samordnar vi parkering för att öka tillgängligheten och skapa nytta för stadens intressenter. Genom att vi driver parkeringarna, kan våra partners i staden renodla sin verksamhet. Några av våra affärspartners är:

  • Higab
  • Framtidens bostadsbolag
  • Älvstranden Utveckling
  • Stadsmiljöförvaltningen
  • Stadens förvaltningar

Som stadens parkeringsaktör är vi öppna för alla samarbeten som leder till bättre måluppfyllelse för staden. Vill du samarbeta med oss? Kontakta oss gärna på 031 – 774 37 00 eller mejlen marknad@p-bolaget.goteborg.se.