Nya p-hus Heden

Hösten 2022 stod P-hus Heden klart. Parkeringsanläggningen byggdes för att möta det behov som uppstår när andra parkeringar försvinner, tillfälligt eller permanent, i takt med att staden utvecklas.

På platsen där nya P-hus Heden nu står fanns redan tidigare parkering. P-huset rymmer cirka 750 platser, vilket är cirka 350 fler än vad som tidigare funnits på den aktuella ytan. Både de som bor i närområdet och besökare har tillgång till parkeringsplatserna i huset.

Det finns möjlighet att ladda elbilar i parkeringshuset. I direkt anslutning till p-huset ligger en station för Styr & Ställ-cyklar som underlättar hållbart resande sista biten in till city. Byggnaden har ritats med omsorg för att passa in i omgivningarna. Bland annat erbjuder p-huset en läktare och verksamhetslokaler – allt för att tillföra ett värde till Heden under tiden p-huset är etablerat.

Göteborgs Stad har utrett ett stort antal ytor för att hitta de som är lämpliga för ersättningsparkeringar. Heden är ett av de områden som bäst uppfyller kriterierna. Platsen är lätt att nå och ligger bra till för parkering, både för de som vill in till city och de som ska till evenemangsområdet, också för de som tidigare parkerat på parkeringar som nu försvinner.

Anläggningen är tillfällig och bygglovet löper till 2028. Därefter kan ansökan eventuellt lämnas in för att förlänga bygglovet för ytterligare max sex år om det fortfarande finns behov av anläggningen. Det tillfälliga p-huset ska inte utgöra något hinder för Göteborgs Stads planer att utveckla Heden på sikt. När den tillfälliga parkeringsanläggningen försvinner återställs ytan på Heden till parkering som idag, om inte staden bestämt något annat under tiden.

P-hus Heden är en demonterbar anläggning, vilket innebär att p-huset efter sin tid på Heden ska kunna demonteras för att återanvändas på annan plats. Läs mer om det här: Bygger p-hus som kan återvinnas | Parkering Göteborg (parkeringgoteborg.se).

Här kan du läsa mer om P-hus Heden i vår nyhet från byggstarten: Bygg-start för P-hus Heden | Parkering Göteborg (parkeringgoteborg.se)

Visionsbilden av P-hus Heden är framtagen av Kanozi Arkitekter.