Visionsbild P-hus Heden, vy från läktaren 2022-03-15

Bygger p-hus som kan återvinnas

Kan man montera ner och återvinna ett p-hus? Absolut! När parkeringsbolaget bygger parkeringsanläggning på Heden var nedmonteringsbart ett önskemål.

Göteborgs Stads Parkering bygger ett provisoriskt p-hus på Heden, som ska stå klart i september (läs mer om bygget här). Eftersom parkeringsanläggningen inte ska stå på platsen mer än maximalt 12 år passar det perfekt att återvinna. Men går det när huset består av 70-80 procent betong?

- Det är inte det lättaste, men det finns mycket man kan göra för att förbättra möjligheterna att återvinna, berättar Peter Casperson, projektutvecklare på Göteborgs Stads Parkering.

- Vår sits är ju lite speciell – det är inte ofta man bygger provisoriska parkeringshus. Ska ett hus stå en längre tid så lönar det sig knappast att återvinna. Men i vårt fall kan det gå att hitta en lönsamhet.

Grunden till p-huset är en produkt som i sig är demonterbar. Denna produkt har sedan anpassats till just Heden, men många av de så kallade prefabelementen – som bjälklag, pelare och balkar – som används är standard och går därför också bra att återanvända.

- Skillnaden är att på många andra prefabricerade stommar är elementen svetsade, här är de liksom fastkrokade i varandra. Det består också av mer armering vilket gör att det tål rörelse bättre. Allt sammantaget gör att det ska gå att ta isär utan att allt för mycket går sönder. Vanligtvis går vartannat element sönder, men här ska bara vart tionde eller till och med vart tjugonde element riskera att brista, säger Peter Casperson.

Att sälja vidare ett p-hus är svårt. Peter Casperson tror därför att återanvändningen snarare blir för en annan av parkeringsbolagets anläggningar, med vissa anpassningar förstås.

Och trenden är tydlig: allt fler frågar efter återvunnet material.

- Ja, det ser man tydligt i förfrågningsunderlag vid byggen. Fler och fler skriver in att en viss angiven del ska komma från återvunnet material. Så jag tror att vi på parkeringsbolaget är helt rätt ute, avslutar Peter Casperson.