Masthugget Väst

Nio våningar med parkering, verksamhetslokaler, kontor och gymnastiksal – och magisk utsikt. Under 2020 inledde Göteborgs Stads Parkering tillsammans med Higab och idrotts- och föreningsförvaltningen markarbeten för Masthugget Väst.

Vi bygger en plats där människor kan mötas.

Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut och närmar sig vattnet. Områdets parkeringsbehov ska tillgodoses bland annat genom P-hus Koffen, som är en befintlig anläggning. Men vi ska också bygga en ny med cirka 700 parkeringsplatser.

Masthugget Väst är en anläggning som kommer byggas i den nya stadsdelen Masthuggskajen, mellan Amerikahuset och Sänkverksgatan. Göteborgs Stads Parkering, Higab och idrotts- och föreningsförvaltningen (IOFF) bygger den unika anläggningen med nio plan. Anläggningen bidrar till områdets dynamik och mångfald genom den unika kombination av verksamheter som kan finnas i huset, exempelvis kontors- och kulturlokaler, gymnastiksal, café- och restaurangverksamhet. Parkeringsplatser och de mobilitetslösningar som kommer finnas integrerade i anläggningen, samt närheten till kollektivtrafiken, ökar tillgängligheten till, från och inom området.

  • På plan 8 och 9 ska det finnas verksamhetslokaler
  • En gymnastiksal inryms på plan 7 tillsammans med verksamhetslokaler
  • På våning 1–6 ska det finnas 700 p-platser

Visionsbilder av Vilborg Arkitekter

Tidplan

Byggnadsnämnden godkände bygglovet den 17 maj 2022. Förarbeten och upphandlingsförfarande pågår. När bygget startar beräknas anläggningen ta cirka två år att färdigställa.

Aktuellt