Nytt p-hus vid Liseberg

Efterfrågan på parkering i närheten av Liseberg är stor och ökar ytterligare när området utvecklas. I april 2023 öppnades därför ett nytt parkeringshus, som rymmer cirka 1 550 parkeringsplatser i fem plan.

Området söder om Lisebergs nöjespark är just nu i fokus för flera byggen. Här växer Lisebergs nya hotell och vattenpark fram sida vid sida med Volvos upplevelsecenter World of Volvo. Under det sistnämnda finns den nya parkeringsanläggningen.

Anläggningen på 43 000 kvm är Göteborgs Stads Parkerings största parkeringshus. Storleken på byggnaden i förhållande till den tillgängliga markytan är väl genomtänkt för att möta efterfrågan på parkering hos kunder som besöker såväl Lisebergs nöjespark som World of Volvo och de hotell som byggs i området.

Tidplan

Trots att det är ett komplext bygge har allt gått enligt plan. Huvuddelen av parkeringsanläggningen, cirka 1000 platser, stod klar under våren 2023. Källarplanet med resterande platser var klart för att ta emot parkerande kunder vid årsskiftet 2023/2024.

Läs mer om arbetet med Liseberg Södra.

Läs mer om upplevelsecentrumet World of Volvo här: World of Volvo.

FAKTA Liseberg Södra

  • Öppnade med 1000 platser den 3 april 2023. Med full kapacitet 1550 platser den 8 januari 2024.
  • Beläget vid Vörtgatan/Nellickevägen söder om Liseberg.
  • Totalt 100 platser för elbilsaddning. Antalet laddstolpar byggs ut gradvis allt eftersom behovet ökar.
  • Totalt 43 000 kvadratmeter, en avvägd storlek i förhållande till tillgänglig markyta för att möta efterfrågan på parkering i området.
  • Har byggts av BRA Bygg AB, som samtidigt byggt World of Volvo.
  • Parkeringshuset ägs av Göteborgs Stads Parkering.
  • Anläggningen finansieras av de parkerande kunderna.

 Visionsbild från riktning nordost visar P-husets in- och utfart samt gångbro över gatan. Den glasklädda byggnaden ovanpå p-huset är det nya upplevelsecentrumet World of Volvo. Illustrationer: Henning Larsen