2023-04-03

Nu öppnar P-hus Liseberg Södra

Nya Liseberg Södra är en del av World of Volvo och ska möta behovet av parkering för besökare till det nya upplevelsecentret, Liseberg, Lisebergs nya hotell och vattenpark. Här finns även gott om elladdning och närhet till kollektivtrafik för den som vill åka vidare.

Med sina totalt 1 550 parkeringsplatser i fem plan blir det nya p-huset Göteborgs Stads Parkerings största anläggning. Trycket på parkeringarna i närområdet har stundtals varit stort. Just nu utvecklas området kraftigt med ökande besökarantal som följd, vilket ställer ännu högre krav på tillgänglig parkering.

World of Volvos unika byggnation och den speciella fasaden, med över 1 500 unika fasadplåtar som ska likna björkstammar, har väckt uppmärksamhet redan under byggnationen.

- Det är verkligen ett ovanligt bygge. För oss är det förstås först och främst ett modernt och funktionellt parkeringshus, där vi har tänkt till för att möta den parkerande kundens behov på bästa sätt, säger Peter Caspersson, projektutvecklare på Göteborgs Stads Parkering, och exemplifierar:

- P-huset kommer att ha ett så kallat p-ledsystem, där röd eller grön lampa lyser ovanför parkeringsplatsen för att du lätt ska hitta ledig plats. Vi har också lagt stor möda på att få till hänvisningsskyltar, så att det ska bli enkelt att hitta gångvägen till exempelvis Liseberg, Universeum och Svenska Mässan. Anläggningen utrustas med digitala skärmar som kommer att användas för att ge aktuell information.

Parkeringshuset öppnar i två steg. Den första delen, med cirka 1 000 platser, öppnade 3 april. Resterande 550 platser är belägna i källarplanet som öppnar i början av 2024. World of Volvo öppnar i april 2024.

Trots byggets komplexitet har såväl tidsramar som budget hållits. Peter Caspersson är mycket nöjd:

- Det är ett mycket komplext projekt och vi har haft våra utmaningar på vägen – en pandemi och ökande priser på byggmaterial till exempel. Men det har blivit väldigt lyckat och det är vi glada för. Många människor har varit inblandade i detta projekt, från vårt bolag, World of Volvo och byggentreprenören BRA Bygg, och samarbetet har fungerat mycket bra.

Hållbarhet har varit en röd tråd genom byggprocessen. Vid varje möjligt val har hållbarhetsaspekten vägts in, bland annat när det gäller grönare betong.

Anläggningens lokalisering med nära tillgång till kollektivtrafik gör den lämplig för besökare som vill lämna bilen en bit utanför stan, för att fortsätta till sin målpunkt med annat färdmedel. På så sätt främjas en kombinerad – mer hållbar – resa, samtidigt som centrala delar av Göteborg kan avlastas från biltrafik.

FAKTA Liseberg Södra

  • Öppnar 3 april.
  • Beläget vid Vörtgatan/Nellickevägen söder om Liseberg.
  • Totalt 100 platser för elladdning finns redan i vår. Antalet laddstolpar byggs ut gradvis allt eftersom behovet ökar.
  • Totalt 43 000 kvadratmeter, en noga genomtänkt storlek i förhållande till tillgänglig markyta för att möta efterfrågan på parkering i området.
  • Har byggts av BRA Bygg AB, som samtidigt bygger World of Volvo.
  • Parkeringshuset ägs av Göteborgs Stads Parkering.
  • Anläggningen finansieras av de parkerande kunderna.