2020-03-23

Parkering Göteborg har sedan förra veckan tagit bort taxan på parkeringen vid Medicinaregatan Norra.

2020-02-18

2 mars . Parkeringen vid Västra Lindholmen är öppen som vanligt.

2019-11-06

Nu har vi inte bara skapat bredare utan samtidigt också fler p-platser i Guldheden.

2019-10-03

Våra anläggningar ska upplevas trygga och säkra. Det är ett uppdrag som finns beskrivet i vårt ägardirektiv. Men hur gör vi då verkstad av detta? Häng med på vår nya artikelserie så får du veta!

2019-07-15

Det kan stundtals bli hårt tryck på de mest centrala parkeringsplatserna. Därför är det extra roligt att meddela att det finns 850 nya p-platser vid Liseberg.  

2019-05-28

Under våren går Parkering Göteborg över till biljettlösa betalautomater. Det betyder att när du betalar för parkeringen så anger du ditt registreringsnummer i betalautomaten.

Gå till sida: 1 (denna sida) ,