2023-11-08

Bilpoolerna är här för att stanna

I arbetet för att nå stadens klimatmål 2030 och främja det hållbara resandet har bilpoolerna en stor roll. Parkering Göteborg arbetar nära bilpoolsföretagen för att utveckla göteborgarnas möjligheter att enkelt köra bil och minska behovet av att äga en egen.

Samutnyttjande, digitalt och elektrifierat. Bilpoolstjänster är en konkret illustration av flera viktiga faktorer som behövs för att driva på den gröna omställningen.

Parkering Göteborg har i uppdrag att främja ett hållbart resande och i det arbetet är bilpoolerna viktiga. Det finns i dag cirka 250 poolbilar fördelade på 70 områden i staden, bakom står sju olika företag.

Parkering Göteborg erbjuder bilpoolerna en parkeringsplats under förutsättning att bilarna är tillgängliga publikt, har en digital nyckel och går att hyra minimum en timme. Det flesta bilar är hybrider men det finns även helelektriska och fossildrivna fordon.

- Vi prioriterar arbetet med bilpoolerna och jobbar tätt med företagen för att hitta ytor och ge dem så bra förutsättningar som möjligt, säger Paul Jung kundansvarig på Parkering Göteborg.

Bilpoolsföretagen vill gärna finnas på centrala platser och det är en utmaning eftersom etablerade platser i innerstaden är åtråvärda. I nybyggda anläggningar som P-hus Heden, Liseberg Södra och på Andromedagatan är bilpoolplatserna självklara inslag från start.

- I stadens nya detaljplaner finns mindre plats för privat parkering medan bilpoolsplatserna får större utrymme. Det är inte alla som gillar det men det är en väldigt tydlig signal att bilpoolerna är här för att stanna, säger Paul Jung.

Tillsammans med frågan om placering är tillgång till elladdning den stora frågan som diskuteras med bilpoolföretagen.

- Efterfrågan på laddstolpar är stor och det är klart att det måste sättas upp fler men det vi fokuserar mycket på är att öka beläggningen på varje stolpe, där har vi en tät dialog med företagen, avslutar Paul Jung.