2020-06-16

Nu när det är fint väder vill många ut och bada. För dig som tar bilen är det viktigt att du enbart parkerar på anvisad plats. Främst för säkerheten på badplatsen men även att det kan bli dyrt för dig.

2020-06-15

I år kommer många att semestra i Sverige på grund av covid-19. För att göra det enklare att besöka Göteborg inför vi nu fler husbilsplatser – mitt i centrala staden.

2020-06-13

DEL 8 | Kvaliteten på den fysiska miljön är viktig för människors upplevelse och beteenden. Det leder oss osökt fram till vår åttonde väsentliga hållbarhetsfråga som är just: Trygg och säker.

2020-05-14

Det ligger i vårt uppdrag att bidra till en tillgänglig stad. Även om kollektiv-, cykel- och gångtrafik är att föredra behöver det vara så enkelt som möjligt att ta bilen de gånger man verkligen måste köra.

2020-05-12

Under maj månad utför Parkering Göteborg den årliga vårstädningen i alla p-hus. För att arbetet ska flyta på ligger det noggrann planering bakom arbetet och den påbörjades redan i december.

2020-04-01

Från 1 april kan du med trafikkontorets boendeparkering använda ditt tillstånd som betalning för parkering och ladda bilen på utvalda parkeringar hos Parkering Göteborg.

2020-03-23

OBS! Den 1 juli återgick parkeringsytan vid Medicinaregatan Norra till ordinarie taxa.

2020-02-18

2 mars . Parkeringen vid Västra Lindholmen är öppen som vanligt.

2019-11-06

Nu har vi inte bara skapat bredare utan samtidigt också fler p-platser i Guldheden.