2021-01-18

Nu rullar de självkörande bussarna på Lindholmen igen

Nu startar den tredje fasen i testet som återigen kommer att trafikeras ute på Lindholmen. Nytt är att bussarna är en del av kollektivtrafiken samt att avgångstiderna går att söka i appen Parkering Göteborg.

Bussarna, som denna gång även är en del av kollektivtrafiken, utgår från vår parkeringsplats vid Hugo Hammars Kaj och trafikerar därefter Anders Carlssons gata samt Regnbågsgatan. Under testperioden har vi ett särskilt pris på parkeringstillstånd och besökstaxa på denna parkering.

Projektet med de eldrivna självkörande bussarna är ett samarbetsprojekt som leds av RISE och där syftet är att testa hur delade transporter och last mile-lösningar kan bidra till en hållbar stadsutveckling. För våra kunder kan det till exempel innebära att man parkerar en bit bort från sitt slutmål och åker en självkörande buss den sista biten, till exempel när staden förtätas och parkeringar försvinner. Ett annat exempel då en självkörande buss kan vara ett alternativ är på sommaren då det är fullt på parkeringarna närmast badplatserna eller då kollektivtrafiken inte når ända fram. Då kan en självkörande buss ta alla badsugna kunder från en mer avlägsen parkering och transportera dem sista biten ner till badet.

Med anledning av Covid-19 så får endast ett fåtal resenärer vara på bussen samtidigt och munskydd finns till alla som reser. Projektet kommer att pågå fram till sommaren.

Resorna är gratis och avgångarna går att hitta i appen Parkering Göteborg. Läs gärna mer om projektet på http://www.självkörandegbg.nu/