2023-11-13

Parkeringsautomater uppgraderas eller tas bort

Elladdning, Västtrafikresor och parkeringstillstånd, fler och fler funktioner och tjänster flyttar in vår app. Nio av tio kunder betalar redan i dag sin parkering digitalt samtidigt som användningen av parkeringsautomaterna minskar stadigt för varje år. Nu tas ett stort antal bort. 

Under året uppgraderar vi ett stort antal av våra parkeringsautomater från 3G och gör de 4G-kompatibla, automaterna blir då helt digitala. Det innebär att du som kund inte längre får ett papperskvitto, utan ett kvitto på din mejl. Skärmarnas layout blir efter uppgraderingen tydligare och enklare att informera med genom rörliga bilder.

Vi väljer i samband med uppgraderingen att även ta bort ett antal parkeringsautomater, närmare bestämt 470 av 900. Det är automater det görs färre än tre transaktioner i per dag, de bedöms inte lönsamma att uppgradera och regelbundet underhålla. 

För dig som fortfarande vill betala din parkering i en parkeringsautomat betyder det att du i vissa fall kommer att få gå lite längre till närmaste automat, eller i stället betala digitalt i parkeringsappen eller med sms.