Om oss och vårt uppdrag

Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi är stadens experter på parkeringslösningar, och arbetar för att skapa en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad.

Göteborgs Stads Parkering förvaltar parkeringsplatser, äger parkeringshus samt bedriver och samordnar parkering. Vårt fokus är att kunna erbjuda smarta, trygga, säkra och bekväma lösningar för både privat- och företagskunder. Med vår kunskap hjälper vi till att utveckla Göteborg. För oss är samverkan, kundfokus och nytänkande viktiga begrepp.

Du kanske känner oss under namnet Parkering Göteborg?

Det är inte så konstigt. Parkering Göteborg är varumärket som möter dig som parkerande kund. Parkering Göteborg samordnar parkering, kommunalägd eller ägda av andra samarbetspartners, vilket innebär att vi hanterar cirka 70.000 parkeringar. 

Vi vill göra det enkelt att hitta och betala för parkering, och jobbar ständigt med att anläggningarna ska vara trygga och säkra. I vårt uppdrag ligger också att främja ett hållbart resande. Därför jobbar vi med att utveckla service och erbjudanden som gör det lätt att göra hållbara resval.

Vår vision: Vi erbjuder smarta parkeringslösningar för en attraktiv stad.

Vårt ägardirektiv och det kommunala uppdraget

Göteborgs Stadshus AB är ett koncernbolag som äger samtliga bolag inom Göteborgs Stad, så även Göteborgs Stads Parkering. Göteborgs Stads Parkering tillhör koncernen Lokaler inom Göteborgs Stadshus AB, och koncernen Lokaler består i sin tur även av koncernmodern Higab samt Älvstranden Utveckling.

Göteborgs Stads Parkering arbetar utifrån styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige och de planerande nämnderna. Bolagets uppdrag beskrivs i det så kallade ägardirektivet. I det står att bolagets kommunala ändamål är att förvärva, uppföra, avyttra och förvalta parkeringsanläggningar samt samordna och bedriva parkering inom Göteborgs Stad med syfte att främja ett hållbart resande.

För oss är parkering långt mer än bara linjer och asfalt

Vi arbetar för att skapa en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad för de som bor och arbetar här, men också för de som tillfälligt besöker Göteborg. Det betyder att det ska vara enkelt att hitta en ledig parkeringsplats och smidigt att betala för den. Det innebär också att vi samverkar för att hitta lösningar som gör det lätt att parkera en bit från målpunkten och byta till ett annat färdsätt, som buss, spårvagn eller cykel, den sista biten. Vi arbetar också intensivt med elladdningsfrågor. Tillgång till laddningsinfrastruktur ska inte vara ett hinder för den som vill köra en elbil och därmed göra ett hållbart val.

För oss på Göteborgs Stads Parkering är det självklart att vi gör vår del för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt.

Vi är ett bolag i staden

Vi är en del av Göteborg Stad men också ett bolag och har samma villkor som andra aktiebolag. Vår verksamhet finansieras helt av parkeringsintäkter, inte av skatter. Men vi ser inte vinsten som ett mål, utan som ett medel för att vi ska kunna fortsätta erbjuda enhetliga, trygga, säkra och smarta parkeringstjänster.

Här kan du läsa våra årsredovisningar i pdf-format: