2019-10-23

50 nya elladdplatser på Liseberg Östra

Nu erbjuder vi 50 elladdplatser för besökare på området vid Liseberg. Alla platser har effekt 7,4 Kw/uttag.

Behöver du ladda din elbil?

Nu erbjuder vi 50 elladdplatser för besökare på området vid Liseberg. Alla platser har effekt 7,4 Kw/uttag.

Ytan heter Liseberg Östra. Se länk för karta.

https://www.parkeringgoteborg.se/besoksomraden/l/liseberg-ostra-4919/