2020-04-14

Anette Olsson - planeringsledare drift

Anette Olsson arbetar som planeringsledare på Parkering Göteborg. Vad gör en planeringsledare, hur påverkar nuvarande situation arbetet och vad är egentligen roligast med jobbet?

Kan du beskriva ditt jobb?

- Jag arbetar som planeringsledare på vår Driftenhet inom avdelning Parkering service.
Det innebär b.la att jag ihop med mina kollegor ansvarar för drift och skötsel av bolagets anläggningar, vilka är både P-hus, och markanläggningar.

Jobbet innebär att prioritera, planera och genomföra åtgärder som behåller och utvecklar funktioner som för kunden ger trygghet och säkerhet samt trivsamma anläggningar. Det gäller att se helheten, vara ekonomiskt medveten utan att tumma på kvalitén.

Dessutom så ansvarar jag för en del avtal i vårt uppdrag. Ansvaret innebär bland annat uppföljning och kvalitetssäkring av leverantörernas tjänst eller produkt med avstämningsmöten och stickprov i deras leverans. Tillsammans åstadkommer vi goda resultat!

Hur påverkar nuvarande situation ditt arbete?

- Jag har fått använda mig av nya kommunikationsvägar, såsom Skype- eller telefonmöten istället för möten IRL. Jag tar också gärna tillfället i akt att ha walk and talk-möten, rörelsen framåt i promenaden ger rörelse framåt i samtalet också!

Vad är det roligaste med jobbet?


- Flexibiliteten är det roligaste tycker jag! Sen har jag ju himla goa kollegor också.