2019-09-13

Beslut om Saltholmen

Igår fattade kommunfullmäktige beslut som en lång rad åtgärder som syftar till att förbättra parkeringssituationen på Saltholmen och Långedrag. 

Göteborgs Stads Parkering fick flera uppdrag som vi nu ska ta upp med vår styrelse.

Kösystemet förenklas, parkeringsytorna renodlas och de boende i Södra skärgården ska få tillgång till fler parkeringsplatser. Det är några av åtgärderna som Göteborgs Stads Parkering fick i uppdrag att genomföra, själva eller i samverkan med andra aktörer.

Nästa steg blir att bolagets styrelse beslutar hur de här uppdragen ska genomföras. Handlingarna till nästa styrelsemöte hittar du här. 

Vill du läsa kommunfullmäktiges beslut hittar du handlingarna här.