2023-11-08

Elladdningen viktig för Göteborgs omställning

Tillgången till el är en viktig pusselbit för att Göteborg ska lyckas med den gröna omställningen. Daniel Sandström, chef för Marknad och affärsutveckling på Parkering Göteborg, berättar om hur arbetet med att säkra göteborgarnas laddning går.

Fler och fler elbilar rullar på stadens gator för varje månad som går. I takt med det ökar också behovet av att kunna ladda sin bil. Parkering Göteborg erbjuder flera sätt att ladda på sina 1600 ladduttag, både för boende i staden och tillfälliga besökare.

– Vi har redan idag tillräckligt med laddpunkter för att göteborgarna aldrig ska behöva tvivla på att det finns möjlighet att ladda bilen när som helst på dygnet, säger Daniel Sandström.

Sedan i våras kan elladdning startas enkelt i appen i samband med att en parkering startas, oavsett om du har ett parkeringstillstånd, är på besök i staden eller vill ladda på natten.

Antalet ladduttag och var de är placerade är en aktuell fråga för alla städer när bilflottan elektrifieras. Daniel Sandström håller med om att frågan är viktig men tycker inte att det är där fokus bör ligga just nu.

– På kort sikt är det avgörande att öka beläggningen på de uttag vi redan har i dag, vi har kapacitet att ta emot betydligt fler kunder. Det är viktigt för oss att agera ansvarsfullt när vi planerar för framtidens laddning, förklarar Daniel Sandström.

Det är enligt honom huvudanledningen till att antalet uttag inte får dominera diskussionen.

– Det man ska komma ihåg är att tillgången till el inte är oändlig. Den stora framtidsfrågan är hur det totala behovet av el ska kunna säkras i alla städer, det går inte att sätta upp stolpar i varje gatuhörn av den enkla anledningen att det inte kommer finnas ström att föra ut i alla.

I takt med att elbilarna blir allt fler, måste också arbetet med att öka driftsäkerheten och servicen kring elladdningstjänsterna växlas upp.

– Det är prioriterat hos oss just nu och viktigt för att skapa en trygghet både i systemet och bland alla våra kunder som laddar. Vi vill ju att göteborgarna ska känna sig säkra på att det går bra att byta till elbil, och att vi gör vad vi kan för att hjälpa till i stadens hållbara omställning, säger Daniel Sandström.

För att öka beläggningen på de uttag som finns handlar det om att öka tillgängligheten och visa göteborgarna hur smidigt det är, både att hitta ett ledigt uttag och att ladda.

– Vår app är fantastiskt bra på det sättet. Där har vi samlat allt det du som kund behöver för att lösa din laddning. Du ser var parkering och uttag finns. Sedan startar du bara och betalar på ett och samma ställe.