2021-12-06

Göteborgs Stad vinner Laddguldet 2021

För femte året belönas den kommun som har tagit konkreta initiativ och ett helhetsgrepp på laddinfrastruktur och elektrifieringen av fordon. I år vinner Göteborg, som juryn kallar för en ”doer”.

Till år 2030 ska hela transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70%, enligt Sveriges miljömål. Det kräver att aktörer driver på från alla håll, inte minst från kommunernas sida. Därför instiftades tävlingen Laddguldet, som i år belönar kommuner och fastighetsägare.

Som storstad har Göteborg både ett ansvar och goda förutsättningar att axla rollen som föregångare. I november 2021 kunde Göteborg bland annat summera att man har lyckats med följande:

  • Göteborgs Stad har 354 egna lätta elfordon, 3 tunga och 30 elbussar
  • Över 1400 publika laddplatser, nu även laddare för tunga fordon, och investeringar i fler fortlöpande
  • 12 rena elbilar är registrerade per 1000 invånare, totalt drygt 7000 elbilar
  • Stadens parkeringsapp gör det lätt att ladda och parkera och bara betala per laddad kWh
  • Utsläppsfria transporter finns som krav i upphandlingar
  • Viktiga beslut är på plats kring offensiva elektrifieringsmål
  • Ett samordningsuppdrag för omställningen till elektrifierat transportsystem har getts till Business Region Göteborg samtidigt som Göteborgs Stad har fattat beslut om både en Energiplan och en omfattande Elektrifieringsplan för att nå målet till 2030.
  • Testarenan Gothenburg Green City Zone är lanserad på initiativ av Volvo Cars, RISE och Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg

Det ger juryn för Laddguldet anledning att formulera följande motivering:

Göteborg tilldelas Laddguldet 2021 för sin helhetssyn, där kommunens olika aktörer, energibolaget, kollektivtrafiken, parkerings- och bostadsbolagen och näringslivet tillsammans driver en snabb omställning till avgasfria transporter.

Arbetet sker utifrån en systematisk strategi där både det kommersiellt gångbara och det forskningsmässigt intressanta finns med, och där omvärlden generöst bjuds in att lära och samverka.

- Vi har ett gott samarbete inom Göteborgs Stad vilket jag tror har varit nyckeln till att vi kommit så långt. Vi på Göteborgs Stads Parkering har jobbat med den här frågan länge, framförallt med Göteborg Energi och vi är otroligt glada för utmärkelsen. Men arbetet slutar inte här, nu ska vi arbeta för att Göteborg ska bli ännu bättre på laddning och att alla som har en laddbar bil, eller funderar på att skaffa en ska känna sig trygga i att det finns laddmöjligheter, säger Hanna Munde, Marknad och affärsutvecklingschef på Göteborgs Stads Parkering.

Läs vidare om Laddguldet hos 2030-sekretariatet.

Läs vidare om Göteborgs samordningsuppdrag för elektrifiering.