2022-10-03

Höjt pris på elladdning

Den 3 oktober höjer vi priset på elladdning. Prishöjningen är en följd av de kraftigt ökade elpriserna. Höjningen sker på alla normalladdare med en effekt mellan 3,7-22 kW och det nya priset är 5 kr/kWh.

Här kan du läsa mer om elladdning: Ladda bilen | Parkering Göteborg (parkeringgoteborg.se)