2020-06-24

Möt Linda - Kundansvarig Affärspartner

Här har vi Linda - Kundansvarig affärspartner. Linda berättar om sitt arbete, vad hon brinner för och vad som är roligast med jobbet. 

Beskriv ditt jobb!

Jag jobbar som kundansvarig för våra affärspartner och är deras kontaktperson. Kundrelationer har jag jobbat med under hela mitt arbetsliv och är det jag brinner för.

Mitt arbete innebär att utveckla samarbetet med våra affärspartners samt att säkerställa att vi levererar enligt avtal. Jag samordnar även leveransen hos oss internt och det kan vara allt från förändringar och förslag på förbättringar, till att ett nytt område ska driftsättas och regleras. Eller att vi ska samarbeta med en ny affärspartner och vara behjälplig i allt vad det innebär. 

Hur påverkar nuvarande situation ditt arbete?


Det är annorlunda och något vi inte har varit med om tidigare. Jag upplever att vi hittar nya arbetssätt och kommunikationsvägar när vi inte längre kan träffas fysiskt. Jag har fler regelbundna avstämningar med affärspartners via Skype och telefon än innan. Antal mejl har ökat då detta också har blivit ett sätt att kommunicera.

Jag har även korta avstämningar med mina kollegor där vi ses över en kaffe via Skype istället för på kontoret. Det sociala är en viktig del av arbetsdagen.

 

Vad är det roligaste med jobbet?

Det roligaste med jobbet är att det är så varierat. Man vet aldrig vad som händer under dagen eller vad för olika frågor som kommer upp. Jag får arbeta med kollegor på alla olika avdelningar i bolaget, vilket gör att jag lär mig nya saker och får en inblick i mina kollegors arbete och hur allt hänger samman.

Ibland innebär arbetet att undersöka och att vara detektiv. Då gäller det att ta fram förstoringsglaset och undersöka för att lösa uppgiften. Det gör att jag utvecklas i mitt arbete men också som person. Så det passar mig perfekt!
Och så har jag otroligt goa kollegor som gör dagarna roliga med mycket skratt.