P-hus Per Dubbsgatan Göteborg 2021-01-20

Tillfällig maxtaxa i P-hus Per Dubbs

Från och med måndag 18 januari inför vi en tillfällig maxtaxa i P-hus Per Dubbs på 50 kr/dygn.

Vi vet att det är en särskild situation nu vad gäller parkeringplatserna i anslutning till Sahlgrenska sjukhuset. Därför inför vi nu maxtaxa fram till och med 30 juni. Därefter utvärderar vi för att se hur vi går vidare.

Maxtaxan gäller på våning 1-4 på alla avgiftsbelagda parkeringsplatser.