2019-06-30

Medarbetarporträtt - Alexander, arkivarie

Han beskriver sig själv som en lunta-gluntare* – en riktig hardcore-akademiker. Och med en fil kand i historia och en i arkeologi har han anledning till det! 

Sedan ett år tillbaka är Alexander i tryggt förvar som arkivarie och registrator på Göteborgs Stads Parkering.Han hade tröttnar rejält på att sitta på tåget från Göteborg till Herrljunga och Vårgårda, där han jobbade på en delad tjänst.
- Det började tära att gå upp sex alla morgnar och inte vara hemma förrän sju vissa kvällen. Jag hade inte mycket till privatliv kvar, säger han.

Han fick frågan om han var intresserad av att jobba på Göteborgs Stads Parkering av en rekryteringsbyrå. Han sa ja, kom på intervju - och fick jobbet. Han hade sedan tidigare vickat på Älvstranden utveckling, ett annat kommunalt bolag som dessutom tillhör samma koncern som Göteborgs Stads Parkering, så han kom inte in helt som en nybörjare.

- Jag började på sommaren och det första jag tyckte det vad skönt att ha ett jobb med bra tider och som låg mycket närmare hemmet.  Jag kände föregångaren här så jag visste en del på förhand, men jag vet att jag blev överraskad av introduktionen. Den var jättebra. Jag kan inte ens komma ihåg att jag har fått någon alls på min andra jobb.

Vad är roligast med jobbet?
- Jag gillar att jobba på ett bolag som ständigt är under utveckling, det påverkar arbetsuppgifterna och gör att det blir mycket större variation än på en småkommun till exempel. Det blir ett annat tempo.

Vad behöver man för egenskaper för att bli duktig inom ditt gebit?
- Du behöver vara noggrann och ha en känsla för struktur.

Men du, som utbildad arkeolog och historiker – varför är du inte ute och gräver upp skelett på någon exotisk plats?
- Nja, det funkar inte riktigt så. Det är två branscher där det inte finns särskilt mycket jobb, du måste nästan forska och det är dåligt betalt. Jag hade fått räkna med flera år som praktikant och det var jag inte beredd på att ta.

Det finns inga historiska dokument att sätta tänderna i?
- Haha, den som räknar med att få jobba med antika handlingar ska nog söka sig någon annanstans.

 * Lunta-gluntare kommer från ”lunta” i bemärkelsen en tjock bibba med papper och glunta som betyder ”skolyngling” eller halvvuxen pojke.

Foto: Carina Gran och arkivbild