2020-03-24

Mina Hindebo - Säkerhetsstrateg

Mina Hindebo arbetar som säkerhetsstrateg på Parkering Göteborg. Vad gör en säkerhetsstrateg på ett parkeringsbolag, hur påverkar nuvarande situation arbetet och vad är egentligen roligast med jobbet?

Kan du beskriva ditt jobb?

Mitt jobb är att ansvara för bolagets strategiska säkerhetsarbete. Det innefattar bland annat informationssäkerhet, dataskydd, systematiskt brandskyddsarbete och krisberedskap. Jag fungerar som en stödfunktion till verksamheten så att vi kan uppnå våra mål samt att uppfylla de åtaganden och krav som finns på oss inom säkerhet.

Hur påverkar nuvarande situation ditt arbete?

Den senaste tiden har nästan hela mina arbetsdagar gått till krishanteringen gällande det nya Coronaviruset. Det handlar till exempel om ständig omvärldsbevakning för att kunna fatta bra beslut för verksamheten men också att svara på frågor från medarbetare och agera kontaktperson gentemot Göteborgs Stad. Vi har aktiverat vår krisledningsgrupp och har dagliga möten eftersom inriktningen och budskapen kan ändras fort.

Vad är det roligaste med jobbet?

Jag gillar variationen av arbetsuppgifter. Ibland jobbar jag med hur vi på bästa sätt skyddar våra kunders information, till exempel genom riskanalyser. Ibland gör jag utbildningar så att våra medarbetare ska känna till vilka brandskyddsriktlinjer vi har. Sen är krisberedskap alltid en viktig fråga och nu är det viktigt med samarbetet inom staden. Det känns bra att alla verkligen gör sitt bästa just nu!