2022-11-15

Nu öppnar P-hus Heden

Från utsidan syns mest läktaren och de två verksamhetslokalerna. Men bakom träfasaden på nya P-hus Heden döljer sig drygt 700 parkeringsplatser.

– P-huset upprätthåller tillgängligheten under en period när parkeringssituationen påverkas av infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt, säger Mia Söderberg, projektutvecklare på Göteborgs Stads Parkering, och fortsätter:

– Om det är enklare att parkera, så cirkulerar också färre bilar för att leta plats. Det påverkar hela området.

Den 15 november öppnar den nya tillfälliga parkeringsanläggningen på Heden. Anläggningen ska under några år möta behov som uppstår när parkeringar i området försvinner i takt med att staden utvecklas.

– P-huset ökar tillgängligheten för besökare till exempelvis handel och evenemang. Men här finns också ersättningsparkering för de som bor i området när parkeringar de vanligtvis använder försvinner, temporärt eller permanent, säger Mia Söderberg.

Göteborgs Stad har utrett ett stort antal ytor för att hitta de som är lämpligast för ersättningsparkeringar och Heden är en av de ytor som bäst uppfyller kriterierna. Platsen är lätt att nå med bil. Själva lokaliseringen gör det enkelt att parkera och fortsätta – till fots, med lokaltrafik eller närmaste Styr&Ställ-cykel – till slutmålet, oavsett om du ska till Avenyn, Ullevi eller Liseberg.

– På platsen fanns också tidigare en markparkering. Ingen ny mark har alltså tagits i anspråk för att bygga anläggningen, säger Mia Söderberg.

Hållbarhet är en viktig fråga för Göteborgs Stad och materialvalen har gjorts för att minska klimatavtrycket. Platser för poolbilar kommer självklart finnas i huset och möjlighet till elladdning installeras inom kort. Anläggningen är demonterbar och byggd för att återanvändas när den gjort sitt på Heden. Stor vikt har även lagts vid belysning och andra faktorer som bidrar till en positiv upplevelse.

– Vi kommer framöver också installera ett så kallat p-led-system, där du som besökare enkelt kan hitta ledig plats genom att grön eller röd lampa lyser ovanför platsen. På så sätt minskar vi söktrafik och utsläpp.

Heden är en plats som många bryr sig om. Anläggningen har därför utformats med största möjliga omsorg, och dess läktare har redan innan invigningen väckt positiva reaktioner. Tanken är att tillföra värde till platsen, säger Mia Söderberg:

– Förutom läktaren har p-huset en löparbana på taket och två verksamhetslokaler där våra hyresgäster Cykelfiket och Smöriga Bröd snart flyttar in. Vi är väldigt stolta och glada över att nu kunna öppna detta fina hus!

Fakta: P-hus Heden

  • Parkeringsanläggningen har byggts av Skanska på uppdrag av Göteborgs Stads Parkering.

  • Anläggningen finansieras dels genom intäkterna från de parkerande kunderna, dels genom finansiering från Trafikverkets projekt Västlänken.

  • Anläggningen står på en plats där det redan tidigare fanns en markparkering. Ingen ny mark har alltså tagits i anspråk.

  • P-huset rymmer drygt 700 parkeringsplatser i markplan plus två våningar. Det är cirka 350 fler än vad som tidigare fanns på den aktuella ytan på Heden.

  • Bygget har pågått i drygt ett år, från september 2021 till november 2022.

  • Parkeringsanläggningen är temporär och bygglovet löper till 2028. Därefter kan bygglovet eventuellt förlängas om anläggningen fortfarande behövs.

  • Göteborgs Stad har ambitionen att utveckla Heden på sikt. Parkeringsanläggningen kommer inte utgöra något hinder för detta.

  • Anläggningen erbjuder ersättningsparkeringar när P-hus Lorensberg, P-hus Gösta Rahm och parkeringar på södra delen av Heden helt eller delvis berörs av utveckling i området.

  • I huset kommer det att finnas cirka 40 platser där du som har elbil inom kort kan ladda din bil.