2022-05-04

Nu ska cirkulärt byggande öka

Den 2 maj tecknade Göteborgs Stad och närmare 40 offentliga och privata fastighetsägare, inklusive Göteborgs Stads Parkering, en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande.

Återbruk blir förstahandsvalet

Avsiktsförklaringen ska lägga grund för att i snabb takt och stor skala etablera en utvecklad marknad för återbruk i Göteborg. Det gemensamma arbetet drivs och koordineras av Business Region Göteborg genom Gothenburg Climate Partnership.

Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återvinns en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut. Det vill staden och fastighetsbranschen ändra på.

- Detta innebär att vi, där det är möjligt, kommer ställa krav på återbruk i upphandlingar och beställningar som bolaget gör, berättar Leyla Sharifian Samelius, hållbarhetsansvarig på Göteborgs Stads Parkering. Hon fortsätter:

- Självklart betyder avsiktsförklaringen också att vi kommer dela erfarenheter med andra aktörer i Göteborg som också skrivit på.

Här kan du läsa mer om avsiktsförklaringen och anledningen bakom att staden nu tar det här steget: Fastighetsägarna i Göteborg storsatsar på återbruk » Vårt Göteborg (vartgoteborg.se)

Tegelverket, som alla parter fick med sig en bit av, är en tillfällig vägg av återbrukad tegelsten som konstnären Jonathan “Ollio” Josefsson målat graffiti på.