2021-12-13

Nu slutar vi med myntbetalning

De senaste åren har de kunder som betalar med mynt blivit allt färre. Parkering Göteborg har samtidigt glesat ut de betalautomater som tar mynt. Under hösten togs ett beslut om att helt ta bort myntbetalning. Arbetet är nu påbörjat och beräknas vara klart i slutet av vecka 50.

Det är dags att nu helt ta bort myntbetalning i våra betalautomater. Arbetet påbörjas den 13 december 2021 och beräknas vara färdigställt samma vecka. Vår hållning att ta bort myntbetalning ligger i linje med resten av samhället, där användningen av kontanter minskar från år till år och det blir allt vanligare med kontantfria betalningssätt.

- Vi följer utvecklingen av hur våra kunder vill betala och det är ytterst få kunder i dagsläget som väljer att betala med mynt. Det är också mer skadegörelse på de betalautomater som tar mynt.  
En kundundersökning som vi genomfört visar att samtliga tillfrågade kan betala på annat sätt, via vår app eller med betalkort, säger Hanna Munde, Marknad- och Affärsutvecklingschef på Göteborgs Stads Parkering.

Fler fördelar att ta bort myntbetalning

Fördelarna med att ta bort myntbetalningen är många. Förutom att mynthanteringen är kostsam så utgör den också en säkerhetsrisk, då myntautomater inbjuder till inbrottsförsök.
Det är inte heller en särskilt miljövänlig hantering då den kräver transporter vi annars inte hade behövt göra.

Andra sätt att betala

Det finns flertalet olika sätt att betala sin parkering. Kunder kan välja på att betala via vår app eller med kort i en betalautomat. Det finns även möjlighet att betala med SMS.