2017-08-25

Ny lådcykelpool på gång!

Till våren 2018 startar en ny lådcykelpool, och Göteborgs Stads Parkering sköter drift och underhåll.
- Det här är ett effektivt och smart sätt att ta sig fram på när vi bygger en tätare stad, säger Johan Olofsson, kundansvarig.

Initiativet till cykelpoolen kommer från Älvstranden Utveckling, och cyklarna har köpts in av trafikkontoret. Poolen kommer att ha sex stycken el-lådcyklar i ett temporärt hus i Nya Kvillebäcken. Johan Olofsson tror att cyklarna först och främst kommer att användas av boende i området, men att alla som vill ansluta sig är välkomna. Exakt hur man ska ansluta sig, hur bokningssystemet ser ut eller vad det ska kosta är inte klart än.
- Det blir ett automatiskt system där cyklarna är inlåsta. Du kommer åt dem först efter att ha bokat dem.
Man börjar alltså i liten skala och faller det väl ut kan det bli fler pooler.
- Vi vill se vilken efterfrågan det är, innan vi bygger fler, säger han.
Johan Olofsson menar att lådcykelpooler kan vara en del av lösningen på människors transportproblem i vardagen när Göteborg förtätas.
- Vill vi bygga mer bostäder på attraktiva ytor blir utrymmet för parkeringar mindre. Och genom att erbjuda lådcyklar kanske vi minskar behovet av bil för vissa transporter åtminstone, säger han.