Visionsbild p-hus vid Liseberg 2022-05-11

Nytt p-hus vid Liseberg klart 2023

Efterfrågan på parkering i närheten av Liseberg är stor och ökar ytterligare när området utvecklas. Nästa år öppnas därför ett nytt parkeringshus, som rymmer cirka 1 550 parkeringsplatser i fem plan.

Området söder om Lisebergs nöjespark är just nu i fokus för flera byggen. Här växer Lisebergs nya hotell och vattenpark fram sida vid sida med Volvos upplevelsecenter World of Volvo. Under det sistnämnda kommer den nya parkeringsanläggningen finnas.

Parkeringshuset vid Liseberg kommer att ägas av Göteborg Stads Parkering, som i processen varit noga med att utforma anläggningen på bästa sätt för de parkerande kunderna.

- För oss har det varit självklart att parkeringsplatserna ska vara rymliga och att svängradien i parkeringshuset ska fungera för dagens bilar. Kapaciteten för elladdning har också varit en viktig fråga. Till en början kommer ca 20 procent av parkeringsplatserna vara utrustade med laddare men vi har möjlighet att utöka andelen allteftersom behovet ökar, berättar Peter Casperson, projektutvecklare på Göteborgs Stads Parkering.

Byggnaden på 43 000 kvm blir Göteborgs Stads Parkerings största parkeringshus. Storleken på byggnaden i förhållande till den tillgängliga markytan är väl genomtänkt för att möta efterfrågan på parkering hos kunder som besöker såväl Lisebergs nöjespark som World of Volvo och de hotell som byggs i området.

Visionsbild från riktning nordost visar P-husets in- och utfart samt gångbro över gatan. Den glasklädda byggnaden ovanpå p-huset är det nya upplevelsecentrumet World of Volvo. Illustration: Henning Larsen.

Visionsbild från söderläge. Illustration: Henning Larsen.

Det finns ett miljö- och hållbarhetstänk genom hela processen, berättar Peter Casperson:

- Genom att välja en grönare betong som ger mindre koldioxidutsläpp och i övrigt vända och vrida på hållbarhetsaspekterna hoppas vi tillsammans med Volvo kunna bidra till en minskad miljöpåverkan.

Trots att det är ett komplext bygge går det såhär långt enligt plan och huvuddelen av parkeringsanläggningen förväntas stå klar under våren 2023. Peter Casperson är nöjd med hur arbetet fortskrider.

- Vi har stött på en del utmaningar på vägen och därför är jag extra nöjd och glad för att tidsplanen ser ut att hålla. Vi har inte haft de bästa förhållandena för grundläggning vilket gjort bygget mer komplicerat, och vi har som många andra påverkats av pandemin och de långa leveranstiderna för material. Ändå går det så bra!

FAKTA:

  • 43 000kvm stor byggnad.
  • Ca 1 550 parkeringsplatser fördelade på fem plan.
  • Parkeringsanläggningen ligger söder om Liseberg, under det nya upplevelsecentrumet World of Volvo. Läs mer om World of Volvo här: World of Volvo.
  • Anläggningen byggs av BRA Bygg AB, som även bygger World of Volvo. Parkeringshuset kommer att ägas av Göteborgs Stads Parkering.
  • Huvuddelen av parkeringsanläggningen ska stå klar under våren 2023. Källarplanet, med 600 parkeringsplatser, ska vara klart för att ta emot parkerande kunder vid årsskiftet 2023/2024. Denna del påverkas av World of Volvos byggnation och står klar samtidigt som upplevelsecentret.
  • Anläggningen finansieras av de parkerande kunderna.