2019-11-21

Parkering Göteborg på Kvalitetsmässan 2019

Hur kan ett parkeringsbolag bidra till en balanserad omställning till ett mer hållbart resande?

Hanna Munde, marknadschef på Göteborgs Stads Parkering, berättade på ett seminarium på Kvalietsmässan i Göteborg hur den Götaprisnominerade appen Parkering Göteborg är ett verktyg för att skapa en hållbar mobilitet.
I filmen berättar Hanna Munde om vad hon pratade om på mässan.