2017-07-14

Platser på Saltholmen för kunder med parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vi har gjort förändringar på Saltholmen vad gäller parkeringsplatser för kunder med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Inför sommaren 2017 beslutades bland annat om fler platser för folkbokförda i Södra skärgården med parkeringstillstånd för rörelsehindrade då vi under en längre tid haft kö till dessa. Idag skrev GP om detta.

Parkeringssituationen på Saltholmen är ansträngd, speciellt sommartid. Det har också under en längre tid funnits behov av förbättrade parkeringsmöjligheter för kunder med parkeringstillstånd för rörelsehindrade på Saltholmen. Hittills har det funnits 8 förhyrda platser skyltade för rörelsehindrade, varav endast 3 var anpassade i storlek. 

Det har också funnits 10 stycken besöksplatser för kunder med tillstånd för rörelsehindrade på Yttre Hamnen. Platserna har inte varit anpassade för rörelsehindrade utan haft vanlig storlek. Då platserna är skyltade i enlighet med övriga platser för rörelsehindrade är det parkering endast 24 timmar som gäller.

I samband med att vi tog fram förslag på åtgärder inför sommaren 2017 togs beslut att omvandla de 10 besöksplatserna i Yttre hamnen till 5 platser för boende i Södra skärgården som är anpassade för rörelsehindrade. Vi har också genomfört en del andra åtgärder som gjort att vi totalt kommer att erbjuda 11 förhyrda platser som är storleksanpassade. Beslut har också tagits om att införa en egen kö för personer med tillstånd för rörelsehindrade. Det blir samma boendekrav att du måste vara folkbokförd i Södra skärgården med tillägget att man ska ha tillstånd för rörelsehindrade för att få sätta upp sig i kön.

För besökare med parkeringstillstånd för rörelsehindrade beslutades om två storleksanpassade platser på Slingan. De finns nu på plats. För kunderna blir det enkelt att hitta dessa då de befinner sig på en yta enbart avsedd för besökare. Nackdelen blir längre avstånd till terminalen i jämförelse med Yttre Hamnen. Dessa platser upplåts gratis maximalt 48 timmar. (i vanliga fall gäller endast 24 timmar). Som vanligt får man stå 24-timmar på samtliga besöksplatser som är bolagets egna om man har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Vi förde dialog om förändringarna med representanter från HSO och med den arbetsgrupp, som vi har haft sedan sommaren 2016 för att föra dialog om parkeringssituationen på Saltholmen Frågan om avgift på parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade diskuterades då. HSO ställer sig negativa till det. Arbetsgruppen fick information om förslagen vad gäller platser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade och hade inte någon invändning till förslaget

Du kan läsa mer om styrelsen beslut i februari här.

Efter sommaren kommer vi utvärdera alla förslag som gjordes inför sommaren 2017. Då kommer också stadsledningskontoret presentera sin utredning, T-Puls (trafik- och parkeringsutredningen Långedrag- Saltholmen), som pågått i drygt ett år utifrån kommunfullmäktiges beslut i maj 2016. Utredningen ska presentera förslag om hur parkeringssituationen kan förbättras och utökas på Saltholmen och i Långedrag på lång sikt.