2021-04-21

Pressmeddelande: Förändrade parkeringsregler på Saltholmen

Inför sommaren 2021 ser parkeringssituationen på Saltholmen annorlunda ut jämfört med tidigare år. Besöksparkerare som ska till Saltholmen eller vidare med färja hänvisas till parkeringarna på Talattagatan och Vikebacken i Långedrag samt sommarparkeringen på Hinsholmskilen. Förutom platser för rörelsehindrade finns inte längre några parkeringsplatser för besökare på Saltholmen.

Redan 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om parkeringssituationen på Saltholmen. Under 2020 och inför sommarsäsongen 2021 har nu ett antal förändringar genomförts. Framförallt påverkas nu besöksparkerare på Saltholmen. Parkeringar på Saltholmen som tidigare utgjorde både avgifts- och tillståndsparkering har gjorts om till parkering enbart för boende i Södra skärgården. Besökare hänvisas till parkeringarna på Talattagatan och Vikebacken i Långedrag samt sommarparkeringen på Hinsholmskilen.

- Vi förstår att detta innebär en förändring för besökare som tidigare kunnat parkera ute på Saltholmen. Tillsammans med trafikkontoret har vi inför sommaren planerat för flera insatser som ska underlätta för besökarna. Det ska bli tydligare hänvisning till parkeringarna och enklare att ta sig sista biten när bilen väl är parkerad, säger Hanna Munde, Marknad- och affärsutvecklingschef på Göteborgs Stads Parkering.

Tillsammans med trafikkontoret genomförs nu ett antal åtgärder som ska underlätta för besökare.

  • Uppdaterad skyltning för parkering, gång- och cykelväg för att det ska vara lätt att hitta och få en överblick av området. 
  • Trafikkontoret kommer dagtid trafikera sträckan från Hinsholmskilen till färjan med två sommarbussar. Med tanke på de rådande pandemirestriktionerna kommer dessa dock begränsas till ca sex passagerare per resa.
  • Parkering Göteborg kommer ha värdar på plats som kan hjälpa till med frågor och anvisningar när besökstrycket är stort.
  • Antalet Styr & Ställ sommarstationer utökas. Från 1 juni finns det cykelstationer vid parkeringsplatserna på Hinsholmskilen och Vikebacken samt vid spårvagnens vändhållplats.
  • Besöksplatser för rörelsehindrade finns på parkering, Saltholmen Kallbadhuset.

Information om aktuella åtgärder kommer löpande att uppdateras på www.parkeringgoteborg.se.

Mer information om kommunfullmäktiges beslut gällande parkeringssituationen på Saltholmen finns på Göteborgs Stads hemsida.

 

För mer information, vänligen kontakta;
Jonas Eriksson, Pressansvarig på Göteborgs Stads Parkering AB

Jonas.eriksson@p-bolaget.goteborg.se

073-66 60 601